webp

10 cách tối ưu hóa tốc độ tải ảnh cho website

tối ưu hóa tốc độ tải ảnh

Trong bài viết này tôi hướng đến mục tiêu tối đa hóa tốc độ tải ảnh tốt nhất có thể được. Đây là việc không thể không làm khi muốn tăng tốc website. Các trang sử dụng WordPress sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, tuy nhiên các trang web sử dụng CMS khác cũng có …

10 cách tối ưu hóa tốc độ tải ảnh cho website Đọc thêm »

Scroll to Top